Karta zgłoszenia w kursie językowym
Język i poziom kursu:
Imię:
Nazwisko:
Adres: kod pocz., miejsc., ulica, nr domu:
tel. kontaktowy:
e-mail: *
Adres pracy/nauki:
Należność za kurs wpłacę w formie:
* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kursów prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy „Wspólnota Akademicka” z siedzibą w Legnicy, ul. Sejmowa 5A. Stowarzyszenie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie o danych osobowych podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawianie.
© 2020 Wspólnota Akademicka