PDF  | Drukuj |Prezes Zarządu Stowarzyszenia
"Wspólnota Akademicka"
mgr Jerzy Stefaniak

Stowarzyszenie od listopada 2001 r. prowadzi instytucjonalną działalność:
Działalność naukową
, naukowo-techniczną, oświatową, kulturalną, w zakresie ochrony środowiska, dobroczynności i pomocy społecznej.

Działalność
wydawniczą i poligraficzną.

Działalność edukacyjną
poprzez organizację
kursów językowych z możliwością uzyskania certyfikatu The European Language Certificates, studiów podyplomowych, szkoleń oraz Akademickie Liceum Ogólnokształcące.

Działalność badawczą
polegającą na prowadzeniu
projektów badawczych oraz opracowań z zakresu geologii inżynierskiej, geotechniki i ochrony środowiska.

Działalność handlową polegającą na prowadzeniu w PWSZ w Legnicy
Księgarni Akademickiej.

Działalność usługową prowadząc punkt kompleksowej obsługi studenta w zakresie oprawy prac dyplomowych, usług kserograficznych, małej poligrafii, a także świadcząc usługi na rzecz Uczelni np. prowadząc uczelniany parking.
 
© 2021 Wspólnota Akademicka