| Drukuj |

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy "Wspólnota Akademicka" zostało utworzone 10 listopada 2000 r. a zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w marcu 2001 r. Stowarzyszenie "Wspólnota Akademicka" działa na podstawie ustawy z 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

       Statutowym celem Stowarzyszenia jest:

  • zorganizowanie środowiska zaprzyjaźnionych osób fizycznych i prawnych, które są zainteresowane rozwojem ośrodka akademickiego w Legnicy w oparciu o struktury Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz działaniem na rzecz jego rozbudowy i rozwoju;
  • rozwój materialny, naukowy i badawczy Uczelni;
  • działania w środowisku studentów, pracowników i innych osób wyrażających wolę współpracy na rzecz edukacji, wolontariatu i kształtowania postaw obywatelskich.

       Stowarzyszenie dzięki dochodom uzyskiwanym z działalności gospodarczej wspiera Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Witelona w Legnicy w realizacji celów statutowych określonych w ustawie o wyższych szkołach zawodowych.


Wspólnota Akademicka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju

Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy
ul. Sejmowa 5A, 59-220 Legnica
tel. 76 723 21 20
fax 76 723 29 04
e-mail:
wa-pwsz@pwsz.legnica.edu.pl

Projekty i programy
Starszy Specjalista ds. administracyjnych
Sylwia Świerczyńska
tel. 76 723 21 23
e-mail:
swierczynskas@pwsz.legnica.edu.pl

 

 

Punkt Obsługi Studenta
Koordynator punktu obsługi studenta
Krzysztof Kraśnicki

tel. 76 723 23 04

e-mail: krasnickik@pwsz.legnica.edu.pl

 

 
© 2021 Wspólnota Akademicka