Projekt "Wyścig po wiedzę" PDF  | Drukuj |

 

Stowarzyszenie Wspólnota Akademicka, w terminie październik 2011 – czerwiec 2012 r.,

realizowało bezpłatne szkolenie w ramach projektu Wyścig po wiedzę

spółfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet:                VIII. Regionalne kadry gospodarki,
Działanie:               8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
Poddziałanie:      8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych
                                     i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Szkolenie obejmowało następujące bloki tematyczne:

    Organizacja imprez sportowych – zasady planowania, organizacji, realizacji
                                                 oraz zakończenia imprezy sportowej,

    Kierowanie zespołem organizacyjnym – umiejętność planowania, kierowania
                                                        i motywowania zespołem,

    Współczesne narzędzia internetowe - tworzenie i edytowanie stron www,

    Blok prawny - obejmujący organizację i przeprowadzenie imprezy masowej
                       pod katem regulacji prawnych,

    Kurs pierwszej pomocy rozszerzony o moduł udzielania pomocy dzieciom. 

Strona internetowa projektu:
www.wyscigpowiedze.wa.legnica.edu.pl

 
© 2021 Wspólnota Akademicka